top of page

Ku

TERMA PENGGUNAAN LAMAN WEB STANDAR AIR

Terima kasih atas minat anda terhadap Easmed dan syarikat-syarikat gabungannya dan dalam pelbagai laman web yang disediakan oleh Easmed, termasuk laman web kami di www.airmini.com.sg dan semua laman web yang berkaitan dengan www.easmed.com oleh Easmed (secara kolektif, "Situs "). Sila baca terma dan syarat berikut dengan teliti. Dengan mengakses Laman atau mana-mana perkhidmatan yang diberikan kepada anda melalui Laman ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut dan Polisi Privasi Easmed (tersedia di https: // www. easmed.com/policy ) (bersama-sama, "Syarat" ini). Sekiranya anda tidak memenuhi syarat atau tidak bersetuju dengan Terma-terma tersebut, maka anda tidak boleh mengakses Laman ini.


Terma ini membekalkan semua pertikaian antara anda dan Easmed akan diselesaikan oleh ARBITRASI BINDING. ANDA BERSETUJU UNTUK MEMBERIKAN KANAN ANDA UNTUK MENGEMUKAN MAHKAMAH untuk menegaskan atau membela hak anda di bawah Terma ini, kecuali perkara yang mungkin dibawa ke mahkamah tuntutan kecil. Hak-hak anda akan ditentukan oleh ARBITRATOR NEUTRAL dan TIDAK hakim atau juri, dan tuntutan anda tidak boleh dibawa sebagai tindakan kelas.

1. KELAYAKAN

Anda mestilah berusia sekurang-kurangnya 13 tahun untuk mengakses Laman ini. Dengan bersetuju dengan Terma ini, anda mewakili dan memberi jaminan kepada kami bahawa: (a) anda berumur sekurang-kurangnya 13 tahun; (b) anda tidak pernah digantung atau dialihkan dari Laman ; dan (c) akses anda ke Laman ini mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Sekiranya anda mengakses Laman bagi pihak entiti, organisasi atau syarikat, anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat organisasi tersebut dengan Terma ini dan anda bersetuju untuk terikat oleh Syarat ini bagi pihak organisasi tersebut.

2. AKAUN DAN PENDAFTARAN

Untuk mengakses ciri-ciri tertentu daripada laman, seperti apabila anda mengambil bahagian dalam Forum, anda mungkin dikehendaki daftar untuk akaun Easmed. Apabila anda mendaftar untuk akaun Easmed , anda akan dikehendaki memberi kami beberapa maklumat mengenai diri anda, seperti alamat e-mel anda atau maklumat hubungan lain. Anda mewakili dan menjamin bahawa maklumat yang anda berikan kepada kami adalah tepat dan anda akan memastikannya tepat dan terkini sepanjang masa. Apabila anda mendaftar, anda akan diminta memberi kata laluan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan akaun dan kata laluan Easmed anda, dan anda menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun Easmed anda.

3. PEMBELIAN; TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN

Pembelian barangan atau perkhidmatan, dan bahagian tertentu Laman ini mungkin tertakluk kepada terma dan syarat tambahan; semua terma tambahan dimasukkan ke dalam Terma ini mengikut rujukan. Anda bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat lain, termasuk perwakilan mempunyai umur undang-undang yang mencukupi untuk menggunakan bahagian tertentu Tapak atau perkhidmatan. Sekiranya terdapat sebarang konflik di antara Terma dan terma yang khusus untuk seksyen Tapak atau khusus untuk perkhidmatan tertentu yang ditawarkan oleh Tapak ini, anda bersetuju bahawa terma-terma terakhir akan mengawal berkenaan dengan penggunaan anda bahagian itu di Laman atau perkhidmatan tertentu.

4. KANDUNGAN PENGGUNA

4.1 Kandungan Pengguna Umumnya . Ciri-ciri tertentu dalam Laman ini, seperti Forum Easmed , boleh membenarkan pengguna memuat naik kandungan ke Laman ini, termasuk mesej, ulasan, foto, video, imej, folder, data, teks, dan jenis kerja lain ("Kandungan Pengguna") dan untuk menyiarkan Kandungan Pengguna di Laman ini. Anda mengekalkan hak cipta dan sebarang hak proprietari lain yang mungkin anda pegang dalam Kandungan Pengguna yang anda hantar ke Laman Web.


4.2 GranttoEasmed Lesen Terhad . Dengan mengepos atau menerbitkan Kandungan Pengguna, anda memberikan Easmed sebuah hak, lesen bebas, royalti tanpa hak eksklusif di seluruh dunia, dengan hak untuk mensublitiensinya untuk menjadi tuan rumah, menyimpan, memindahkan, memaparkan, melaksanakan, menghasilkan semula, mengubahsuai untuk tujuan itu pemformatan untuk paparan, dan mengedarkan Kandungan Pengguna anda, secara keseluruhan atau sebahagian, dalam mana-mana format media dan melalui mana-mana saluran media yang kini diketahui atau dikembangkan kemudian.


4.3 Geran Lesen Terhad kepada Pengguna Lain. Dengan mengepos atau berkongsi Kandungan Pengguna dengan pengguna lain di Laman ini, anda memberi pengguna itu lesen bukan eksklusif untuk mengakses dan menggunakan Kandungan Pengguna yang dibenarkan oleh Syarat dan fungsi Laman ini.


4.4 Perwakilan Kandungan Pengguna dan Jaminan. Anda bertanggungjawab semata-mata untuk Kandungan Pengguna anda dan akibat dari pengeposan atau penerbitan Kandungan Pengguna. Dengan menghantar atau menerbitkan Kandungan Pengguna, anda mengesahkan, mewakili, dan menjamin bahawa : a ). anda adalah pencipta dan pemilik Kandungan Pengguna, atau mempunyai lesen, hak, persetujuan, dan kebenaran yang diperlukan untuk memberi kuasa kepada Pengguna dan Pengguna untuk menggunakan dan mengedarkan Kandungan Pengguna anda sebagaimana perlu untuk menjalankan lesen yang diberikan oleh anda dalam bahagian ini, dengan cara yang dipikirkan oleh Easmed , Tapak, dan Syarat ini; b). Kandungan Pengguna Anda dan penggunaan Kandungan Pengguna Anda sebagaimana yang dipikirkan oleh Syarat ini tidak dan tidak akan: (i) melanggar, melanggar, atau menyalahgunakan mana-mana hak pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan, moral hak, hak privasi, hak publisiti, atau mana-mana harta intelek atau hak proprietari; (ii) memfitnah, memfitnah, memfitnah, atau menyerang hak privasi, publisiti atau hak harta lain mana-mana orang lain; atau (iii) menyebabkan Easmed melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan.


4.5 Penafian Kandungan Pengguna. Easmed tidak berkewajipan untuk mengedit atau mengawal Kandungan Pengguna yang anda atau pengguna lain menyiarkan atau menyiarkan, dan tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap Kandungan Pengguna. Easmed boleh, bagaimanapun, pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu, skrin, mengeluarkan, mengedit, atau menghalang mana-mana Kandungan Pengguna yang menurut pertimbangan tunggal kami melanggar Terma ini atau selainnya boleh dibantah. Anda memahami bahawa apabila mengakses Laman ini, anda akan terdedah kepada Kandungan Pengguna dari pelbagai sumber dan mengakui bahawa Kandungan Pengguna mungkin tidak tepat, menyakitkan hati, tidak senonoh, atau tidak menyenangkan. Anda bersetuju untuk mengetepikan, dan mengetepikan, mana-mana hak atau pemulihan yang sah atau adil yang anda ada atau mungkin terhadap Easmed berkenaan dengan Kandungan Pengguna. Kami dengan jelas menafikan sebarang dan semua liabiliti berkaitan dengan Kandungan Pengguna. Sekiranya dimaklumkan oleh pengguna atau pemilik kandungan yang Kandungan Pengguna didakwa tidak mematuhi Terma ini, kami mungkin menyiasat tuduhan tersebut dan menentukan dalam budi bicara mutlak kami sama ada untuk membuang Kandungan Pengguna, yang kami berhak untuk melakukan pada bila-bila dan tanpa notis . Untuk kejelasan, Easmed tidak membenarkan aktiviti melanggar hak cipta di Laman ini.


4.6 Acta Hak Cipta Digital Milenium) . Pemberitahuan DMCA. Kami mematuhi peruntukan Akta Hak Cipta Digital Millennium yang digunakan untuk penyedia perkhidmatan Internet (17 USC §512, sebagaimana yang dipinda). Sekiranya anda mempunyai aduan yang berkaitan dengan hak cipta mengenai bahan yang diposkan di Laman, anda boleh menghubungi Ejen yang Dilantik kami di alamat berikut: Attn:

SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG, JIKA ANDA DENGAN MEMPERKENALKAN BAHAWA BAHAN ONLINE MELAKUKAN mematuhi unsur-unsur pemberitahuan seperti yang dinyatakan dalam 17 USC § 512.b). Ulangi Infringer. Easmed akan segera tamat tanpa notis akaun pengguna yang ditentukan oleh Easmed untuk menjadi "Ulangi Pelanggar." A Repeat Infringer adalah pengguna yang telah berulang kali diberitahu tentang aktiviti yang melanggar atau telah mempunyai Kandungan Pengguna berulang kali dialihkan dari Laman. ANDA MUNGKIN MENJADIKAN PENDAKWAAN JENAYAH UNTUK PENJUALAN JENAYAH DAN KESALAHAN, TERMASUK KEROSAKAN MONETARI, KOS COURT , DAN YURAN KEPENTINGAN. Setiap notis yang menyatakan bahawa bahan-bahan yang dihoskan oleh atau diedarkan melalui Perkhidmatan melanggar hak harta intelek .

5. MENGGUNAKAN LAMAN

Dengan menggunakan Laman ini, dan dengan memasukkan Syarat ini, anda mewakili dan menjamin bahawa penggunaan Laman Anda mematuhi dan mematuhi semua undang-undang, statut dan peraturan yang berlaku, dan bahawa anda tidak akan menggunakan Laman ini kecuali dibenarkan dengan nyata di bawah ini Terma

6. PERLINDUNGAN DIBAWA

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju tidak. 6.1 Mengakses Laman ini untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau melanggar mana-mana undang-undang tempatan, negeri, negara, atau antarabangsa;

6.2 Mengendalikan aktiviti yang mungkin memudaratkan orang lain atau yang boleh merosakkan reputasi Easmed;
6.3 Melanggar, atau menggalakkan orang lain untuk melanggar, apa-apa hak pihak ketiga, termasuk dengan melanggar atau menyalahgunakan mana-mana hak harta intelektual pihak ketiga atau melanggar hak pihak ketiga untuk privasi;

6.4 Mengganggu ciri berkaitan keselamatan di Laman ini, termasuk dengan: (a) melumpuhkan atau memintas ciri yang menghalang atau mengehadkan penggunaan atau menyalin apa-apa kandungan; atau (b) kejuruteraan terbalik atau sebaliknya cuba untuk menemui kod sumber mana-mana bahagian Tapak kecuali setakat yang dibenarkan dengan jelas oleh undang-undang yang berkenaan;

6.5 Mengganggu operasi Laman atau kesenangan pengguna Laman ini, termasuk dengan: (a) memuat naik atau menyebarkan mana-mana virus, adware, spyware, cacing, atau kod berniat jahat yang lain; (b) membuat apa-apa tawaran atau iklan yang tidak diminta kepada pengguna lain Laman; (c) cuba mengumpul maklumat peribadi mengenai pengguna lain atau pihak ketiga tanpa persetujuan; atau (d) mengganggu atau mengganggu mana-mana rangkaian, peralatan, atau pelayan yang dihubungkan atau digunakan untuk menyediakan Laman ini, atau melanggar mana-mana peraturan, dasar, atau prosedur mana-mana rangkaian, peralatan, atau pelayan itu;

6.6 Melakukan apa-apa aktiviti penipuan berkaitan dengan anda memperoleh atau mengakses Laman, termasuk meniru mana-mana orang atau entiti, menuntut gabungan palsu, mengakses mana-mana akaun Easmed tanpa kebenaran, atau memalsukan umur atau tarikh lahir anda;
6.7 Menjual atau sebaliknya memindahkan akses yang diberikan di bawah Terma ini atau Bahan apa pun (seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 10) atau apa-apa hak atau keupayaan untuk melihat, mengakses, atau menggunakan mana-mana Bahan;
6.8 Bypass apa-apa keselamatan atau ciri-ciri lain Laman yang direka untuk mengawal cara di mana Tapak digunakan, menuai atau saya Kandungan Pengguna dari Laman, atau sebaliknya mengakses atau mengakses Laman dengan cara yang tidak konsisten dengan penggunaan individu individu;

6.9 Menggunakan mana-mana robot, spambot, labah-labah, crawler, scraper atau cara atau antara cara automatik lain yang tidak disediakan oleh kami untuk mengakses Laman atau untuk mengambil data;
6.10 Penggunaan, paparan, cermin, bingkai atau menggunakan teknik pembingkaian untuk melampirkan Tapak atau Kandungan Pengguna, atau mana-mana bahagiannya, melainkan dan semata-mata sehingga Easmed menyediakan cara untuk membenamkan mana-mana bahagian Laman atau Kandungan Pengguna;

6.11 Akses, mengganggu, atau menggunakan kawasan bukan awam di Laman ini, sistem dan infrastruktur komputer Easmed (dan mana-mana syarikat hosting), atau sistem penyampaian teknikal penyedia Easmed;

6.12 Mengakses Laman ini dengan cara apapun untuk mengganggu, menyalahgunakan, tangkapan, mengancam, memfitnah atau melanggar atau melanggar hak pihak lain;

6.13 Jual atau sebaliknya memindahkan akses yang diberikan di bawah Terma-terma ini atau mana-mana Bahan atau apa-apa hak atau keupayaan untuk melihat, mengakses, atau menggunakan mana-mana Bahan;

6.14 Percubaan untuk melakukan mana-mana perbuatan yang dinyatakan dalam Seksyen 6 ini, atau membantu atau membenarkan mana-mana orang terlibat dalam mana-mana perbuatan yang dinyatakan dalam Seksyen 6 ini.

7. PENAMATAN PENGGUNAAN; PENGENDALIAN DAN PENGUKURAN LAMAN

Jika anda melanggar mana-mana peruntukan Terma ini, kebenaran anda dari kami untuk mengakses Laman akan ditamatkan secara automatik. Di samping itu, atas budi bicara mutlaknya, menamatkan akaun Easmed anda atau menggantung atau menamatkan akses anda ke Laman ini pada bila-bila masa atas sebarang sebab atau tanpa sebab, dengan atau tanpa notis. Kami juga berhak untuk mengubah atau menghentikan Tapak atau ciri-ciri Tapak pada bila-bila masa, secara sementara atau selama-lamanya, tanpa memberi notis kepada anda. Kami tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atas apa-apa perubahan kepada Laman atau apa-apa penggantungan atau penamatan akses anda kepada atau akses ke Laman ini. Tanpa mengehadkan yang tersebut di atas, anda memahami dan bersetuju bahawa dalam apa-apa penamatan atau penggantungan akaun anda atau Laman ini, anda tidak akan mempunyai akses kepada apa-apa data atau kandungan yang diposkan ke Laman atau yang terkandung di dalam Laman ini, dan kami tidak akan bertanggungjawab memberikan anda akses kepada data atau kandungan tersebut. Anda boleh menamatkan akaun Easmed anda pada bila-bila masa dengan menghubungi khidmat pelanggan melalui https://www.easmed.com atau di support@easmed.com. Easmed

8. POLISI PRIVASI; SYARAT TAMBAHAN

8.1 Dasar Privasi Sila baca Dasar Privasi di https://www.easmed.com/policy dengan teliti untuk maklumat yang berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan dan pendedahan maklumat peribadi anda. Dasar Privasi EASMED digabungkan melalui rujukan ini ke dalam, dan dijadikan sebahagian daripada, Terma ini.

8.2 Syarat Tambahan 1.1 Akses anda ke Laman ini adalah tertakluk kepada semua terma, dasar, peraturan, atau garis panduan tambahan yang dikenakan ke atas Laman ini ("Syarat Tambahan"), seperti
Peraturan Forum Milik atau Syarat Jualan Easmed Store. Semua Syarat Tambahan dimasukkan dengan rujukan ini dan menjadi sebahagian daripada Syarat ini.
Easmed

9. PERUBAHAN TERMA-TERMA INI

Kami berhak, mengikut budi bicara kami, untuk menukar Terma-terma ini secara terus menerus pada bila-bila masa. Sila semak Terma ini untuk perubahan. Versi yang diubahsuai dari Terma ini adalah berkesan apabila diterbitkan. Jika kami membuat perubahan material kepada Terma, kami akan cuba memberikan notis yang munasabah sebelum perubahan tersebut menjadi berkesan. Dengan terus mengakses Laman ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma yang dikemas kini, diubah, atau diubah suai. Sekiranya anda tidak bersetuju untuk terikat dengan Terma yang diubahsuai, anda mesti segera menghentikan akses atau penggunaan Laman anda dengan serta-merta. Pertikaian yang timbul di bawah Terma ini akan diselesaikan mengikut versi Terma yang berlaku pada masa timbul pertikaian itu.

10. PEMANTAUAN; HAK PROPRIETAR

Tapak ini dimiliki dan dikendalikan oleh . Antaramuka visual, grafik, reka bentuk, penyusunan, maklumat, data, kod komputer (termasuk kod sumber atau kod objek), produk, perisian, perkhidmatan, dan semua unsur lain Tapak ("Bahan") yang disediakan oleh Easmed dilindungi oleh intelektual harta dan undang-undang lain. Semua Bahan yang terkandung dalam Laman ini adalah hak milik Easmed dan pemberi lesen pihak ketiganya. Kecuali sebagaimana yang diberikuasa oleh Easmed , anda tidak boleh menggunakan Bahan. Easmed mempunyai semua hak kepada Bahan yang tidak diberikan secara nyata dalam Terma ini.

11. MAKLUM BALAS

Jika anda memilih untuk memberikan input atau cadangan mengenai masalah, atau pengubahsuaian atau peningkatan yang dicadangkan, Tapak atau mana-mana perkhidmatan atau produk yang disediakan oleh ("Maklum Balas"), maka anda dengan ini memberikan Easmed sebagai tanpa batasan, kekal, tidak dapat ditarik balik, bukan - bebas, tanpa bayaran royalti bebas hak untuk mengeksploitasi Maklum Balas tersebut dengan apa-apa cara dan untuk apa-apa tujuan tanpa kewajipan untuk membuat apa-apa pembayaran kepada anda untuk eksploitasi sedemikian.

12. INDEMNITI

Anda bertanggungjawab untuk akses anda ke Laman ini. Anda akan mempertahankan dan menanggung rugi Easmed dan pegawai, pengarah, pekerja, perunding, sekutu, anak syarikat dan ejennya (bersama-sama, "Entiti-entiti Kemasukan") dari dan terhadap setiap tuntutan, liabiliti, kerosakan, kerugian, dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam yang berpatutan dan kos, yang timbul daripada atau dengan apa cara yang berkaitan dengan: (a) akses anda kepada, penggunaan, atau penggunaan yang didakwa, Laman; (b) pelanggaran anda terhadap mana-mana bahagian Terma ini, sebarang perwakilan, waranti, atau perjanjian yang dirujuk dalam Syarat ini, atau mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkaitan; (c) pelanggaran mana-mana hak pihak ketiga anda, termasuk hak harta intelektual atau publisiti, kerahsiaan, harta lain atau privasi, hak; atau (d) sebarang pertikaian atau isu antara anda dan mana-mana pihak ketiga. Kami berhak, dengan perbelanjaan kami sendiri, untuk mengambil alih dan mengawalselia sebarang perkara yang selainnya tertakluk kepada ganti rugi oleh anda (tanpa mengehadkan kewajipan ganti rugi anda berkenaan dengan perkara itu), dan dalam kes itu, anda bersetuju untuk bekerjasama dengan pertahanan kami tuntutan itu. pertahanan

13. PENAFIAN; NO WARRANTIES.

LAMAN, DAN SEMUA BAHAN-BAHAN DAN KANDUNGAN PENGGUNA YANG TERSEDIA MELALUI LAMAN, ADALAH DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADA" DAN PADA "SEBAGAI TERSEDIA" ASAS, TANPA JAMINAN ATAU SYARAT SEBARANG JENIS, SAMA ADA ATAU TERSIRAT. ENTITI YANG MUDAH MENJAGA SEMUA JAMINAN SEMUA JENIS, SAMA ADA YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT, BERHUBUNG DENGAN LAMAN, DAN SEMUA BAHAN DAN CONTENT PENGGUNA YANG DIBERI MELALUI LAMAN, TERMASUK: (A) JAMINAN TERSIRAT TERSIRAT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, TAJUK, KELUARGA TINGGI, ATAU PELANGGAN; DAN (B) APA-APA JAMINAN YANG MENGENAI KURSUS PENGELUARAN, PENGGUNAAN, ATAU PERDAGANGAN. ENTITI EASMED TIDAK MENJALANKAN BAHAWA LAMAN ATAU SEBARANG PORTI LAMAN, ATAU APA-APA BAHAN ATAU PENGGUNA YANG DIJALANKAN MELALUI LAMAN, TIDAK AKAN DIPERLUKAN, SECARA SECARA, ATAU PERCUMA KESALAHAN, VIRUS, ATAU KOMPONEN YANG HARAPAN LAIN, DAN TIDAK MENJAGA BAHAWA APA-APA ISU-ISU YANG DIPERBUKA?
TIDAK ADA ATAU MAKLUMAT, SAMA ADA LULUS ATAU MENGISI, DIPERLUKAN OLEH ANDA DARI LAMAN, ATAU APA-APA BAHAN ATAU PENGGUNA YANG DITERIMA DENGAN MELALUI LAMAN, AKU MEMBUAT APA-APA JAMINAN MENGENAI APA-APA ENTITI EASMED ATAU LAMAN YANG TIDAK DITERBITKAN DENGAN DENGAN SYARAT INI. ANDA MENGGALAKKAN SEMUA RISIKO UNTUK KEROSAKAN APAPUN YANG BERHUBUNG DARI PENGGUNAAN ATAU AKSES AKHBAR UNTUK LAMAN, DAN APA-APA BAHAN ATAU PENGGUNA YANG DILAKUKAN MELALUI LAMAN. ANDA MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA ANDA MENGGUNAKAN LAMAN DENGAN PENCEGAHAN DAN RISIKO ANDA SENDIRI, DAN BAHAWA ANDA BANYAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KERUGIAN, KEMATIAN, KERUSAKAN ATAS HARTA ANDA ATAU HARTA PIHAK KETIGA, ATAU KEHILANGAN DATA YANG KEPUTUSAN DARI PENGGUNAAN ATAU ATAU KEMUNGKINAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN.
TIDAK MEMENUHI PERJANJIAN, TIDAK MEMBUKA TIDAK MENAFIKAN APA-APA JAMINAN ATAU KETENTUAN YANG LAIN YANG DILAKUKAN DILARANG DENGAN PENILAIAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.

14. BATASAN LIABILITI

DALAM TIDAK ADA AKTIVITI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA UNTUK APA-APA KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, SAMPAHAN, KHAS, AKIBATKAN ATAU PUNITIF (TERMASUK KEROSAKAN UNTUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KELEBIHAN ATAU SEBARANG KERUGIAN TIDAK LAIN LAIN) YANG MENGENAI ATAU BERKAITAN DENGAN AKSES ATAU PENGGUNAAN ATAU ATAU KESALAHAN ANDA UNTUK MELAKUKAN ATAU PENGGUNAAN, LAMAN ATAU APA-APA BAHAN, ATAU PENGGUNA PENGGUNA YANG TERSEDIA MELALUI LAMAN, SAMA ADA BERDASARKAN WARANTI, KONTRAK, KONTRAK (TERMASUK KECEMERLANGAN), STATUT, ATAU SEBARANG TEORI HUKUM LAIN, DAN SAMA ADA ATAU TIDAK SETIAP ENTITI EASMED TELAH MEMBERI MAKLUMAT KEMUNGKINAN.


KECUALI SEBELUMNYA DISEDIAKAN SEKSYEN 17.4 (iii), LIABILITI TANGGUNGAN AGGREGASI EMPAT ENTITI TERHADAP KEPADA ANDA UNTUK SEMUA TUNTUTAN YANG TIMBUL DARI ATAU BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN ATAU SEBARANG KEMUNGKINAN UNTUK MENGGUNAKAN SEBARANG PORTI LAMAN ATAU SEBALIKNYA DI BAWAH SYARAT INI, SAMA DENGAN KONTRAK , TORT, ATAU SEBAB, ADALAH TERHAD KEPADA $ 100.
BEBERAPA JURISDICTIONS TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN LIABILITI UNTUK KERUGIAN SAMPAHAN ATAU INSIDENTAL. SEBELUMNYA, PEMBATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA.


PERUNTUKAN SESUATU SYARAT-SYARAT INI YANG MENYEDIAKAN PEMBATASAN LIABILITI, PENAFIAN WARANTI, ATAU PENGECUALIAN KERUGIAN YANG DIPERLUKAN DAN MENYEDIAKAN RISIKO ANTARA PIHAK-PIHAK DI BAWAH SYARAT-SYARAT INI. PERUNTUKAN INI ADALAH UNDANG-UNDANG YANG MUDAH YANG DASAR DENGAN BAGI BARGAIN ANTARA PARTI. SETIAP PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERUNTUKAN-PERSYAR PEMBATASAN DALAM BAHAGIAN INI 14 AKAN MENDAPATKAN BANYAK JIKA JIKA SEBARANG KEMUNGKINAN TERHAD NILAI TUJUAN YANG SANGAT MUDAH.

15. UNDANG-UNDANG PEMATUHAN

Syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Singapura. Sekiranya tuntutan mahkamah atau prosiding mahkamah dibenarkan di bawah Terma-terma ini, maka anda dan Easmed bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa peribadi dan eksklusif mahkamah-mahkamah negeri dan mahkamah-mahkamah persekutuan yang terletak di Singapura untuk maksud membela sebarang pertikaian. Kami tidak membuat representasi bahawa Laman atau Bahan yang termasuk dalam Laman ini sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi anda.

16. UMUM

Anda bersetuju bahawa Laman ini dianggap sebagai laman web pasif yang tidak menimbulkan bidang kuasa peribadi , sama ada khusus atau umum, dalam bidang kuasa selain daripada Singapura. Syarat-syarat ini dan sebarang perjanjian lain dengan jelas dimasukkan dengan merujuk ke Syarat-syarat ini adalah pemahaman dan kesepakatan keseluruhan dan eksklusif antara Anda dan Easmed mengenai akses Anda ke Laman ini. Kecuali sebagaimana yang dibenarkan di atas, Terma ini boleh dipinda hanya dengan perjanjian bertulis yang ditandatangani oleh wakil yang diberi kuasa oleh semua pihak kepada Syarat ini. Anda tidak boleh menyerahkan atau memindahkan Terma-terma ini atau hak-hak anda di bawah Ketentuan ini, secara keseluruhan atau sebahagian, melalui pengoperasian undang-undang atau sebaliknya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu. Kami boleh menetapkan Terma ini pada bila-bila masa tanpa notis atau persetujuan. Kegagalan untuk menghendaki pelaksanaan mana-mana peruntukan tidak akan menjejaskan hak kami untuk menghendaki prestasi pada masa lain selepas itu, dan tidak akan mengetepikan oleh kami tentang apa-apa pelanggaran atau kegagalan Terma ini, atau mana-mana ketentuan Syarat ini, menjadi pengabaian dari mana-mana pelanggaran berikutnya atau keingkaran atau pengecualian peruntukan itu sendiri. Penggunaan tajuk seksyen dalam Syarat ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak akan memberi kesan kepada tafsiran sebarang peruntukan. Sekiranya mana-mana bahagian Terma ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian yang tidak dapat dikuatkuasakan akan berkuatkuasa sehingga ke tahap yang paling mungkin, dan bahagian-bahagian yang lain akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Setelah penamatan Syarat ini, Bahagian 3 hingga 19, bersama dengan Dasar Privasi dan sebarang perjanjian yang disertakan, akan bertahan.

17. RESOLUSI DAN ARBITRASI DISEDIAKAN

17.1 Secara umumnya Bagi kepentingan menyelesaikan pertikaian di antara anda dan Easmed dengan cara yang paling bijak dan kos efektif , anda dan Easmed bersetuju bahawa setiap pertikaian yang timbul berkaitan dengan Terma ini akan diselesaikan oleh timbang tara yang mengikat. Timbangtara kurang formal daripada tuntutan mahkamah di mahkamah. Timbangtara menggunakan penimbangtara neutral dan bukan hakim atau juri, boleh membenarkan penemuan yang lebih terhad daripada di mahkamah, dan boleh dikenakan peninjauan yang sangat terhad oleh mahkamah. Penimbangtara boleh memberi ganti rugi yang sama dan bantuan yang boleh diberikan oleh mahkamah. Perjanjian ini untuk menimbangi pertikaian termasuk semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana aspek Terma ini, sama ada berdasarkan kontrak, tort, statut, penipuan, salah nyataan, atau sebarang teori undang-undang lain , dan tidak kira sama ada tuntutan timbul semasa atau selepas penamatan ini Terms.YOU FAHAM DAN BERSETUJU BAHAWA, dengan membuat SYARAT iNI, ANDA DAN EASMED ADALAH SETIAP mengecualikan HAK uNTUK A PERCUBAAN OLEH JURY ATAU mENYERTAI KELAS TINDAKAN.


17.2 Pengecualian Walaupun peruntukan-peruntukan Seksyen 17.1, tiada apa-apa dalam Terma-terma ini akan dianggap untuk mengetepikan, menghalang, atau melarang hak mana-mana pihak untuk: (a) membawa tindakan individu dalam mahkamah tuntutan kecil; (b) meneruskan tindakan penguatkuasaan melalui agensi persekutuan, negeri atau tempatan yang berkenaan jika tindakan itu tersedia; (c) mendapatkan relief injunksi di mahkamah undang-undang; atau (d) memfailkan saman di mahkamah undang-undang untuk menangani tuntutan pelanggaran harta intelek.


17.3 Arbitrator Sebarang timbang tara antara anda dan Easmed akan diselesaikan di bawah Akta Timbang Tara Antarabangsa, dan ditadbir oleh Akta Timbang Tara, seperti yang diubahsuai oleh Terma ini, dan akan ditadbir oleh IAA. Kaedah-Kaedah dan borang pemfailan IAA boleh didapati secara dalam talian di http://www.siac.org.sg

17.4 Notis ; Parti ProcessA yang berhasrat untuk mendapatkan timbang tara mesti terlebih dahulu menghantar notis bertulis mengenai pertikaian itu kepada pihak lain melalui Surat yang diperakui atau oleh Federal Express (tandatangan diperlukan) atau, hanya jika pihak lain itu tidak memberikan alamat fizikal semasa, maka melalui mel elektronik ("Notis"). Alamat Easmed untuk Pemberitahuan adalah: 159 Sin Ming Road # 04-05, Singapura 575625. Notis itu mesti: (a) menerangkan sifat dan asas tuntutan atau pertikaian; dan (b) mengemukakan bantuan khusus yang diminta ("Permintaan"). Pihak-pihak akan melakukan usaha yang baik untuk menyelesaikan tuntutan secara langsung, tetapi jika pihak-pihak tidak mencapai persetujuan untuk melakukannya dalam masa 30 hari setelah Pemberitahuan diterima, Anda atau Easmed dapat memulai proses arbitrase. Semasa timbang tara, amaun apa-apa tawaran penyelesaian yang dibuat oleh anda atau Easmed tidak boleh didedahkan kepada penimbang tara sehingga selepas penimbang tara membuat keputusan muktamad dan anugerah, jika ada. Jika pertikaian itu akhirnya diselesaikan melalui timbang tara yang disukai oleh anda, Easmed akan membayar anda yang tertinggi daripada yang berikut: (i) jumlah yang diberikan oleh penimbang tara, jika ada; (ii) jumlah penyelesaian bertulis terakhir yang ditawarkan oleh Easmed dalam penyelesaian pertikaian itu sebelum penghargaan arbiter; atau (iii) $ 1,000.


17.5 Yuran Jika anda memulakan timbang tara mengikut Terma ini, anda akan membayar balik yuran pembayaran anda, kecuali jika tuntutan anda melebihi $ 10,000, dan dalam hal ini pembayaran akan dikenakan oleh Aturan IAA. Apa-apa pendengaran timbang tara akan berlaku di suatu lokasi yang akan dipersetujui di Singapura, tetapi jika tuntutan adalah untuk $ 10,000 atau kurang, anda boleh memilih sama ada timbang tara itu akan dijalankan: (a) semata-mata berdasarkan dokumen yang dikemukakan kepada penimbangtara; (b) melalui pendengaran telefon berasaskan bukan rupa; atau (c) oleh pendengaran individu sebagaimana yang ditetapkan oleh Kaedah IAA di daerah (atau paroki) alamat pengebilan anda. Sekiranya penimbang tara mendapati bahawa sama ada bahan tuntutan anda atau bantuan yang dicari dalam Permintaan adalah remeh atau dibawa untuk tujuan yang tidak sepatutnya (seperti diukur oleh standard yang dinyatakan dalam Peraturan Persekutuan Prosedur Sivil 11 (b)), maka pembayaran semua bayaran akan ditadbir oleh Kaedah IAA. Dalam kes ini, anda bersetuju untuk membayar balik Easmed untuk semua wang yang sebelum ini dikeluarkan olehnya yang sebaliknya adalah kewajipan anda untuk membayar di bawah Kaedah IAA. Tidak kira cara penimbangtaraan dilakukan, penimbangtara mesti mengeluarkan keputusan bertulis yang mencukupi untuk menjelaskan penemuan dan kesimpulan penting di mana keputusan dan penghargaan, jika ada, adalah berdasarkan. Penimbang tara boleh membuat keputusan dan menyelesaikan pertikaian tentang pembayaran dan pembayaran balik yuran atau perbelanjaan pada bila-bila masa semasa prosiding dan atas permintaan dari mana-mana pihak yang dibuat dalam masa 14 hari dari keputusan penimbangtara pada merit.


17.6 Tiada Tindakan Kelas ANDA ANDEASMED BERSETUJU BAHAWA SETIAP MUNGKIN MEMBUAT TUNTUTAN TERHADAP HANYA YANG LAIN DALAM KAPASITI INDIVIDU ANDA ANDA DAN TIDAK SEMUA ORANG KELAS ATAU KELAS DALAM SEBARANG KELAS ATAU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN. Selanjutnya, kecuali kedua-dua anda dan Easmed bersetuju sebaliknya, penimbangtara tidak boleh menyatukan lebih daripada satu tuntutan seseorang, dan tidak boleh memimpin sebaliknya apa-apa bentuk perwakilan atau prosiding kelas.


17.7 Pengubahsuaian Peruntukan Timbang Tara ini Jika Easmed membuat apa-apa perubahan pada masa hadapan terhadap peruntukan timbangtara ini, selain perubahan kepada alamat Easmed untuk Notis, anda boleh menolak perubahan dengan menghantar notis bertulis dalam masa 30 hari dari perubahan kepada alamat Easmed untuk notis, di mana kes akaun anda dengan Easmed akan ditamatkan dengan serta-merta dan peruntukan timbangtara ini, seperti yang berlaku sebelum perubahan yang ditolak akan bertahan.


17.8 Keterlaksanaan Sekiranya Seksyen 17.6 didapati tidak boleh dikuatkuasakan atau sekiranya keseluruhan Seksyen 17 ini didapati tidak boleh dikuatkuasakan, maka keseluruhan Seksyen 17 ini (selain daripada dalam kes kedua, Seksyen 17.6) adalah batal dan tidak sah dan, dalam kes itu, pihak-pihak bersetuju bahawa bidang kuasa eksklusif dan tempat yang dinyatakan dalam Seksyen 15 akan mengawal apa-apa tindakan yang timbul atau berkaitan dengan Terma ini.

 

18. MENERIMA KOMUNIKASI ELEKTRONIK

Dengan mengakses Laman ini, anda bersetuju menerima komunikasi elektronik tertentu daripada kami seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi kami. Sila baca Dasar Privasi kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai amalan komunikasi elektronik kami. Anda bersetuju bahawa sebarang notis, perjanjian, pendedahan, atau komunikasi lain yang kami hantar kepada anda secara elektronik akan memenuhi sebarang keperluan komunikasi yang sah, termasuk komunikasi tersebut secara bertulis.

19. MAKLUMAT HUBUNGI

Easmed Pte Ltd. dan syarikat gabungannya, yang terletak di 11 Lorong 3 Toa Payoh, Jackson Square Block B, # 01-13, Singapura 319579. Anda boleh menghubungi kami dengan menghantar surat-menyurat kepada alamat tersebut atau melalui e-mel kami melalui support@easmed.com .

bottom of page